PROJECTOR MEDICINE

Vidím vaši energetickou podstatu

Upravuji vibraci člověka tak, aby byl v souladu se svým životním posláním.

Narozen v Praze ve znamení Střelce a hvězdami předurčen k Cheirónskému zranění; učil jsem se znát stěny svého vězení.

Můj duch se uzavřel do sebe a blažený samotou jsem naslouchal svým vnitřním hlasům, abych našel sám sebe. Prach Země pak odpovídal mým bosým krokům.

A vše kolem bylo najednou živé a mluvilo ke mně bezhlasým hlasem.

"Uč se znát svá znamení."

— Mika Waltari, Tajemný Etrusk

Jan Skalák, dipl. um.

Průvodce individuací

Autor: "Nagual do kapsy" & "Cheirón: nezhojitelná zranění"

"Kentaurovy písně"

___

Život cítím nelineárně a vnímám jej z mnoha dimenzí.

 Zaměřuji se na zkoumání emocionálních a psychologických kořenů utrpení a na podporu procesu sebepoznání a sebeuzdravení.

Poznal, že poskytne-li svůj život druhým, vstoupí do naprosté svobody.

— John Updike, Kentaur

Kladu důraz na propojení tělesných pocitů a emocionálních reakcí. Pomáhám rozpoznávat a akceptovat tělesné projevy emocí jako důležitou součást lidství.

Stejně jako obranné mechanismy, vytvořené jako reakci na traumatizující zážitky.

Sami se můžeme dostat na dno nebo na vrchol svých možností.

— Carlos Castaneda

Přejete si rezervovat terapii?