MINULOST, PŘÍTOMNOST, BUDOUCNOST

16.11.2023

Při hledání řešení se naše mysl často obrací do minulosti. V dávných událostech pátrá po příčinách a domnělých vinících. Je dobré si připomenout, že lidská paměť je (naštěstí) selektivní. 

Přesto chci zmínit jeden typ minulé události, která může mít léčivou sílu. Taková událost nás uchvátí, přenáší nás takříkajíc přes most času a dá nám pocítit, že ačkoli jsme jen zrnka písku v evolučním trysku, má naše existence hluboký smysl.

Transformační účinek takové události tkví v nazření, že se vše od té doby (i před ní) dělo tak, jak mělo. Proto jsme v přítomnosti schopni přijmout skutečnost, že řešení problémů je v našich rukách.