NALEZENÍM ŽIVOTNÍHO POSLÁNÍ MIZÍ OTÁZKY

17.11.2023

Než začnete vymazávat svůj osobní příběh, prohlédněte si ho. Podívejte se na něj způsobem, jakým jste to dosud neudělali. Jako projektor podle systému Human design vidím šťastný potenciál každé lidské bytosti. vidím váš dar, který je však rozmělňován institucemi, strachem a starostmi o budoucnost. Stopy tohoto posvátného daru, vašeho talentu, vedou k vám skrze váš osobní příběh. Takže dřív než jej začnete vymazávat, prohlédněte si ho úplně novým způsobem.


Prohlédněte si jej očima Ducha, o kterém jste dlouho nevěděli, že existuje, a kterému já říkám raději Spirit. Pro jeho neomezené možnosti a schopnost proniknout do všeho, co děláte. Pohledem Ducha se pokuste spatřit mytologický aspekt vás samých tak, jak byl zasazen do kosmologie tohoto světa.

Můžete přizvat vaše silové zvíře, i ono je prostoupeno vyšší silou vás samých. Zvíře promlouvá celou svou bytostí, nejvýznamnějšími charakterovými rysy jeho skutečného Bytí. To je i vaše vlastní síla. Pokud si myslíte, že k ní nemáte přístup, pomůžu vám s tím. Vidím vás.

"Sny přinášejí to, co je nutné."
— C. G. Jung

Díky své absorbující auře vidím, co je ve vás skryté a nevyřčené. Vidím celou vaši podstatu, sílu, ke které zatím nemůžete, protože si děláte starosti. Starost o budoucnost spolu s odvedením vaší pozornosti od sebe sama ke každodenním povinnostem a pracovní rutině, vám nedovoluje se konečně uvolnit.

Když se uvolníte, přestanete tak "dělat svět" a naopak uvidíte, že svět kolem vás je ve skutečnosti neduální. A vy v něm můžete být, protože je to velmi příjemné. Domnělá dualita světa je jen kolektivní trauma, další sen planety.

Stav, ze kterého můžete vystoupit.

Všechny těžkosti, které zažíváte, existují proto, že nevíte, kdo jste a nevíte, že váš osobní Spirit je všemocný. Až se probudíte ze snění, dokonce uvidíte, že všechny těžkosti tu ve skutečnosti byly proto, aby vám pomohly probudit se.

Zní to jako paradox, že? Když vystoupíte z kolektivního traumatu, budete moci vidět, že paradoxem bylo naopak vše kolem vás. A velmi lehce tak poznáte, jak nevýslovně silný byl a je váš Spirit, o kterém jste ani nevěděli, že existuje a jak nedozírné jsou síly, které tvoří celý vesmír.

Pomohu vám s tím, protože vás nevidím jako věchýtek strachů a pochybností, za který se považujete, ale protože ve vás vidím a cítím to životaschopné. Přestože tomu pro starosti nevěnujete pozornost, stále to ve vás čeká.

Jestli se vám zdá, že se věci nedaří, dívejte se na sebe pohledem Ducha, který ví o stále silnějším hlasu, kterým volají vaše vlastní dary a schopnosti.

Jste-li vyhořelí, tím lépe. Prošli jste konečně na konec životní fáze, která vám ukázala, čím nejste. A pokud nevíte, kým tedy jste a hledáte odpověď, ozvěte se mi. Pomohu vám, protože to je mým posláním.

Můžete mne následovat. Na cestě k sobě sama, k vlastnímu spirituálnímu vedení a nalezení smyslu života, k sebeřízení, které je nezávislé a vychází plně z vašich vlastních kompetencí.

Soul Whisperer se zrodil po letech mého studia nauk a systémů. Od hinduismu, buddhismu a křesťanství, přes hlubinnou psychoanalýzu a transpersonální psychologii až po Human design a indiánskou mytologii, kterou považuji za nejjednodušší a zároveň za nejpřínosnější a všeobsažnou. Takovou in-deo-logii.

Obsahuje nový osvobozující pohled na trauma, které může:

  • zrcadlit dar vašeho pravého Já
  • nebo vést např. k závislostem, je-li projevem stínového, nepravého Já. 


Přidanou hodnotou je to, že jako projektor vás budu přímo zřít. Vy díky tomu uvidíte, kde se projevují či jak se neprojevují vaše schopnosti, potenciál, váš skrytý dar.

Nabízím velmi originální a jedinečný způsob, jak procitnout a prospět tak sobě skrze vlastní naplnění. 

Protože nalezením životního poslání zmizí všechny otázky a otevře se vám tak prostor k opravdovému životu.